Hopp til innhold

Salgs -og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Eventim står for salg og distribusjon av billetter på denne nettsiden.

Salgs- og leveringsbetingelsene er oppdatert 08.04.2024, og er gjeldene for alle kjøp som foretas fra og med denne datoen.

Salg av produkter fra denne side foretas av Eventim.no («Eventim»), Akersgaten 7, 0158 Oslo, CVR 995 498 057. Henvendelser til Eventim kan gjøres via e-post til kundeservice@eventim.no og på tlf. 21 95 92 00

Avtalevilkår

Det blir først inngått en bindende kjøpsavtale mellom Nye Hjorten Teater og innehaveren av billetten (du/deg) når Eventim har registrert og mottatt betaling og du har mottatt en ordrebekreftelse.

Ved å akseptere vilkårene i denne avtalen godtar du å få informasjon fra våre søsterbedrifter og partnere, for å komplettere kjøpsopplevelsen.

NB: Eventim er kun formidler av billetter på vegne av arrangøren. Eventim er ikke arrangør eller promotør av de arrangementene som tilbys. Arrangementene blir selv ivaretatt av den respektive arrangøren. Det betyr at arrangøren er din avtalepart. Det er arrangøren – og ikke Eventim – som er ansvarlig for overholdelse av avtalen. Alle forhold som vedrører overholdelse av avtalen, må derfor avklares direkte med arrangøren. Hvem som er arrangøren, fremgår i arrangementsbeskrivelsen.

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov, med mindre det finnes ufravikelige regler om forbrukervern som gjelder i landet du har bopel i.

Billettkjøpet

  1. For å foreta kjøp må du gjøre følgende:
  2. Søk og finn billett(er)
  3. Velg leveringsform
  4. Godkjenn salgs- og leveringsbetingelsene
  5. Logg inn hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du enkelt opprette deg selv som kunde
  6. Tast inn kundeopplysninger
  7. Tast inn eventuell rabattkode/gavekortkode
  8. Velg betalingsform
  9. Kontrollér at alle opplysninger er korrekte
  10. Godkjenn kjøpet

Din ordrebekreftelse kan nå sees på skjermen, og du vil i løpet av få minutter motta din kvittering via e-post.

Levering

Eventim sender billetter til hele verden. Hvis du har valgt standard post som leveringsmetode, sendes billettene til deg hurtigst mulig, og de vil være hos deg 5-7 virkedager etter kjøpet. For billetter som sendes til utlandet, må det forventes en leveringstid på opptil 14 dager. Billettene sendes til deg med alminnelig standardbrev til den adressen du har opplyst ved kjøpet. Er det kort tid til arrangementet, sendes brevet med ekspresspost. Vårt strekkodesystem sikrer at den billetten du mottar ikke kan kopieres eller på annen måte forfalskes. Det er derfor ikke nødvendig å sende brevet rekommandert, og du behøver ikke å være hjemme når billettene kommer med posten.

Bemerk at det kan forekomme lengre leveringstid ved særskilte arrangement.

Har du kjøpt en e-billett mottar du billetten din på e-post hurtigst mulig etter kjøpet. Om du ikke har mottatt e-posten med billettene innen 24 timer etter gjennomført kjøp, kan du sende e-post til billett@nyehjortenteater.no

Har du valgt “e-billett” som leveringsmetode så kan du på ordrebekreftelsessiden finne en QR-kode hvor du kan hente billettene. I ordrebekreftelsen, som du mottar rett etter kjøpet, er også en print@home billett vedlagt.

Hvis du ikke laster ned billettene dine fra ordrebekreftelsen eller du ikke mottar ordrebekreftelse på e-post, kan du alltid logge inn på din konto og hente e-billettene dine.

Betaling

Alle priser er inklusiv moms, skatter og billettgebyr, men eksklusive leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostningene fremgår separat og som en del av det samlede beløpet under ordreprosessen før betalingen gjennomføres.

Du kan betale for billettene dine med Visa, Mastercard og Vipps. All kommunikasjon mellom deg og Eventim foregår kryptert.

Ved betaling med Mastercard eller Visa, håndteres betalingen av vår partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, som er et søsterselskap til Eventim.

Billettgebyr, leverings- og administrasjonsomkostninger

Billettgebyret er inkludert i billettprisen.

Leveringsomkostningene avhenger av hvor billetten skal sendes til. Billetter som skal sendes til Norge ilegges et forsendelsesgebyr på NOK 49 per transaksjon. Forsendelsesgebyr til utlandet er NOK 75 per transaksjon. Kjøper du billetten via Eventims kundeservice ilegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 25, uavhengig av antallet av billetter.

Billetten

Billetten, med den påtrykte strekkoden, er ditt inngangsbevis til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig hvis strekkoden er aktivert. Det vil si at billetter som er blitt annullert pga. mistet billett o.l., ikke er gyldige inngangsbevis. Strekkoden aksepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på annen måte forsøkt brukt flere ganger.

Hvis du blir forhindret i å delta på et arrangement kan du gjerne gi billetten videre til noen andre. Det kan være enkelte arrangementer som krever gyldig legitimasjon med bilde i døren, det vil i så fall fremgå tydelig på hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tillatt å bruke eller overføre kjøpte billetter til kommersielle formål, blant annet ved:

-Bruk av billetter som premie i konkurranser eller lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artist.

-Utlevering av billetter hvor utleveringen skjer som betaling for andre ytelser, f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artist.

-Profesjonelt virksomhetssalg eller annen utlevering av billetter, uansett pris.

Det bemerkes spesielt at det ifølge Svartebørsloven er forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. (2007-06-29).

Bruk eller utlevering av en billett ved kommersielt formål vil føre til annullering av billetten. Vi har rett til å kreve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og å kreve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og som følge av misbruket, som utgjør minimum NOK 500 per billett.

Mistet billett

Dersom billetten mistes før arrangementet, kan vi utstede ny billett til deg. Send en e-post til billett@nyehjortenteater.no

Mottar du ikke billetten din med posten, kan vi skrive ut en ny billett til deg uten omkostning og risiko for deg. Den nye billetten vil ha en ny strekkode, mens den bortkomne billetten blir annullert og kan ikke lengre brukes ved inngangen til arrangementet. Etter 30 virkedager er det ditt eget ansvar om billetten går tapt, og du blir derfor nødt til å betale for gjenutskrivning av billetten.

Gebyret for å skrive ut en tapt billett på nytt er NOK 60,- i ekspedisjonsgebyr og evt. forsendelsesgebyr. Dette gjelder ikke e-billetter som er gratis å få tilsendt på nytt. Når en gjenutskrivning er gjennomført, er det ikke mulig å angre gjenutskrivningen da de opprinnelige billettene er annullert.

Bytte av billett

Billettkjøperen har ingen automatisk rett til å bytte billetter dersom valgt dato likevel ikke skulle passe, det samme gjelder ved sykdom. Det kan i noen tilfeller og på noen oppsetninger likevel åpnes for bytting av dato innenfor visse begrensinger og mot et byttegebyr. Kontakt billett@nyehjortenteater.no for mer informasjon om hvilke regler som gjelder i forbindelse med ditt billettkjøp.

Avlysning

Et arrangement er avlyst dersom arrangementet ikke gjennomføres. Endringer i programmet, beliggenhet, delvis gjennomføring av arrangementet o.l. er dermed ikke en avlysning og pengene refunderes som regel ikke.

Refundering

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Det er den enkelte arrangør som er ansvarlig for å refundere kjøpesummen ved avlysninger. Selve refunderingen foretas av Eventim på vegne av og etter instruks fra arrangøren. Refunderingen gjøres til det kortet som ble brukt til kjøp av billettene.

Som billettformidler dekker ikke Eventim ditt tap som følge av arrangørens konkurs, avlysning av arrangement eller som følge av andre eventuelle mangler vedrørende arrangementet. Du godtar hermed å ikke kunne rette slike krav mot Eventim.

NB! Billettgebyrer, andre gebyrer, avbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billettkjøpet, refunderes ikke ved avlysninger/endringer.

Det er ingen angrerett for kjøp av billetter på denne nettsiden.

Ansvar

Eventim påtar seg ikke noe ansvar ovenfor deg, med unntak av det som fremgår av de foregående punkter og ufravikelige lovgivning. Vi kan ikke i noen tilfeller stå til ansvar for indirekte tap eller følgeskader, inkludert ødeleggelser av data.

Personopplysninger

Vi registrerer og anvender personopplysninger om deg i overensstemmelse med vår personvernspolitikk.

Reklamasjon og klagemuligheter

Enhver form for reklamasjon vedrørende selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren, da arrangøren er din avtalepart. Er det imidlertid noe du er utilfreds med i forbindelse med ditt kjøp av billetter, kan du kontakte ved å sende e-post til billett@nyehjortenteater.no

Europakommisjonens klageportal på nett kan også brukes ved innsendelse av en klage. Det er spesielt relevant om du har bopel i et annet EU-land. Klagen innsendes her: http://ec.europa.eu/odr. Ved innsendelse av en klage må du opplyse arrangørens e-postadresse.

Forbehold

Nye Hjorten Teater forbeholder seg retten til å annullere utstedte billetter mot tilbakebetaling av billettens pris og gebyr. Eventim tar forbehold om feil i opplysninger om priser og for utsolgte arrangement.

Nye Hjorten Teater forbeholder seg retten til å endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori, samt flytting til en annen kategori mot å utbetale deg en eventuell prisdifferanse.

Nye Hjorten Teater er selv ansvarlig for billettkjøperens eventuelle direkte tap, hvor dens ansvar foreligger i henhold til norsk lovgivning. Eventims ansvar er i slike tilfeller begrenset til det betalte billettgebyret.

NYHETSBREV

Vil du få med deg siste nytt? Meld deg på vårt nyhetsbrev, og vær den første som får informasjon om nye forestillinger og annet som skjer ved teateret.